Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Introductory hand-papermaking workshop                                                              Photo: Vassileia Grimani


                                                                                                 Photo: Vassileia Grimani


                                                                                                 Photo: Vassileia Grimani


                                                                                                 Photo: Vassileia Grimani

                                                                                                 Photo: Vassileia Grimani                                                                                                  Photo: Vassileia Grimani

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου