Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

"Metalwork on books" 
Centro del bel libro Ascona, Switzerland
 7-11 June 2016
with Evangelia Biza


The school
The lake
The handouts I prepared for the course   

Presentation of the techniques


Student's work
Anna Bianchi Barilli 

Lisa Kaling

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου